[ Hovedside ] [ Om Campingbussens Venner ] [ Styret ] [ Avtaler ] [ Linker ] [ Bussmarked & Utstyr ]


Hvordan bli medlem
Treff
    Pinsetreff
        2020
           
            Årsmøte referat
          

 

ÅRSMØTE REFERAT 2020

 

         Referat Årsmøte Campingbussens Venner 2022. 5.6.2022

 

Sak 1. Godkjennelse av saksliste. Godkjent

Sak 2. Budsjettforslag. Godkjent

Sak 3. Årsregnskap. Godkjent

Sak 4. Årsmelding.  Lagt fram av Rolf.

Sak 5. Illojalitet innen styre.

         Positiv tilbakemelding på at styre hadde latt dette gå over i stillhet.

         Eit innspill om info om at ein savnet info om dette fra styre.

         Innspill på at flertallet i styre bestemmer og at medlemmene var lojale til det   det.

Sak 6. Valg av nytt styre.

         Børge Undheim og Anne Katherine Rosland

         Kent Egil Hess

         Sissel Auestad Østebø og Inge Marton Østebø

         Bjørn Øvrebø Kasserer/Webansvarlig.

         Atle og Unni Bjørløw er med å hjelper styre.

Går ut av styre: Erik «Biggen» Steinsland. Rolf og Åse Egeland.

Kontakt info: Børge tlf 91181198 epost: undheimborge@gmail.com

Kent Egil Hess tlf 97059977 epost: kent.egil.hess@coop.no

         Sissel tlf 99521760 epost: sisselau@gmail.com

                   Inge Marton tlf 90855366

Sak 7. Info om høstreffet. (2-4 september)

         Info om nytt område på Sjøsanden

         Betaling av campingen til styret. Gjelder også dei som kommer dagen før.

Sak 8. Høstreff framover

         Kom inn fleire forslag fra medlemmer:

         Sandes Camping.

         Forslag om ein plass utenfor Egersund?

         Lose camping i Farsund.

         Lyngdal ei mark  rett ved siden av Sørlandsnuten plass til 40-50 bobiler

         10-15 min å gå inn til byen. 150 kr døgnet med strøm.

         Flyplassen på Lista.

Sak 9. Frafjord. (kva syns medlemmene om denne plassen kontra Neset?)

         Bra plass. Kort vei. Greit alternativ til pinsetreffet. God avtale med å leie       heile campingplassen