___________________

___________________

___________________

 

 

 

 

Tollvesenet

Tollregion Midt-Norge

Avdeling For vektårsavgift og vrakpant

8039 BODØ

 

 

 

 

 

SØKNAD OM FÅ REFUNDERT AVGIFT FOR KJENNEMERKE: __________________

 

Jeg søker herved å få refundert deler av vektårsavgiften for  __. termin  året______ .

Dette gjelder for perioden fra 31.12.____ og tilbake til dato jeg leverte inn skiltene.

Skiltene ble innleverte dato:____/_____/_______ hos:______________________________

Skiltene har vært hos trafikkstasjonen i hele denne perioden

 

Evt. Refundert beløp kan betales inn på konto:____________________________________

På forhånd takk.

 

 

Mvh

_______________________

 

 

 

Det er tillatt å sende søknaden pr mail.

Gjør følgende:

Marker teksten over og kopier.

Klikk på mail adressen: midtnorge@toll.no (mail programmet ditt åpner seg)

Under Emne skriv: Søknad om refundert vektårsavgift

Klikk en plass i tekstfeltet slik at markør står å blinker, hold så nede Ctrl knapp

og trykk "v" knappen og fyll inn nødvendig data/opplysninger.